rozwiązywanie problemów

Dwie połówki jabłka czy dwie kromki chleba?

Posted on Updated on

Podobno dla odczuwania satysfakcji ze związku miłosnego ma znaczenie, jakiej metafory używa się do pojmowania go. (Że inaczej – niemetaforycznie – miłości w ogóle nie da się rozumieć, nie bę przekonywał – kto nie wierzy, niech spróbuje opisać stan zakochania wprost.) Odkrycie – jakże by inaczej – amerykańskich naukowców, wskazuje na to, że lepiej pojmować związek jako wspólną podróż niż jako połączenie dwóch rozdzielonych połówek. To dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na implikacje metafor. Gdy wykorzystujemy Sednokrąg jako pomoc w rozwiązywaniu problemów jest to jedna z kluczowych rzeczy, która może przesądzić o sukcesie lub porażce.

Sednokrąg jako narzędzie rozwiązywania problemów

Dla problemu, z którym się zmagamy, znajdujemy analogie w innych, przypadkowo wybranych dziedzinach. Gdy wskażą nam one sytuacje problemowe, których rozwiązania znamy, próbujemy przenieść te rozwiązania na grunt problemu, od którego wyszliśmy. Nie każda jednak analogia jest równie dobra. A różnią się przede wszystkim właśnie implikacjami.

Jeśli związek dwojga ludzi jest połączeniem dwóch rozdzielonych wcześniej połówek jednej całości, to kłopoty w związku mogą oznaczać właściwie tylko to, że to jednak nie są elementy tego samego kompletu. A więc poprawa sytuacji jest właściwie niemożliwa.

Różne i dalsze implikacje metafor

Często mówi się o tym, że owe połówki, to połówki przekrojonego jabłka. Ale dokładne dopasowanie może mieć miejsce i w przypadku innych krojonych przedmiotów – np. chleba: dwie osoby mogą być dwiema przystającymi do siebie kromkami. Istnieją interesujące implikacje takiego widzenia sprawy: każda kromka (poza piętkami) ma dwie inne, które do niej pasują, a zatem może problemy w związku wynikają z tego, że pojawiła się trzecia kromka, z którą któraś z zaangażowanych osób odkryła większe dopasowanie? Tę metaforę można też rozwijać dalej: może szukając idealnej, pochodzącej z tego samego cięcia, kromki oczekujemy zbyt wiele – może wystarczy prawie doskonałe dopasowanie z kromką oddaloną o dwa, trzy albo jeszcze więcej cięć? Może niedopasowanie nie wynika ze złego dobrania tej drugiej kromki, tylko z tego, że któraś jest o jakąś wielokrotność 45 stopni obrócona (co w pierwszej chwili może trudnoo dostrzec, ale da się na to coś poradzić)? I tak dalej – każda metafora daje jakieś pole do rozwijania wynikających z niej konsekwencji.

Wiele analogii = wiele rozwiązań

To nie jest tak, że jedna metafora jest lepsza, a druga gorsza. Szukając rozwiązania jakiegoś problemu dobrze jest znaleźć ich wiele, aby wszechstronnie rozumieć sprawę i mieć z czego czerpać potencjalne rozwiązania. Innymi słowy: warto zbudować Sednokrąg – krąg spraw z różnych dziedzin połączonych wspólnym sednem, czyli po prostu analogicznych. Wtedy problem widzimy z różnych perspektyw i mamy dostęp do wielu rozwiązań.

A partnerzy widzący związek jako wspólną podróż są być może po prostu dlatego bardziej usatysfakcjonowani, że mają większe poczucie decydowania o tym jak on przebiega i w którą stronę zmierza. Wewnętrzne umiejscowienie kontroli, jak mówią psycholodzy, to ważny element zadowolenia z życia.

12 powodów, dla których warto grać w Sednokrąg

Posted on Updated on

Rozumienie i zapamiętywanie

 • Nowe zagadnienia odnosisz do dobrze sobie znanych
 • Złożone zagadnienia rozumiesz przez analogię z prostszymi
 • Nowe treści zapamiętujesz dzięki połączeniu ich w sieć z już utrwalonymi

Rozwiązywanie problemów

 • Nowe problemy analizujesz przez odniesienie do dobrze znanych
 • Złożone problemy rozumiesz przez analogię z prostszymi
 • Sposoby radzenia sobie z nowymi problemami znajdujesz dzięki znajomości rozwiązań prostszych i dobrze znanych

Twórcze myślenie

 • Swobodnie podróżujesz między dziedzinami i kategoriami
 • Odkrywasz nowe, zaskakujące i nieoczywiste połączenia, skojarzenia i analogie
 • Rozwijasz elastyczność myślenia, pozwalającą dostrzegać powiązania łączące wszystko ze wszystkim

(Samo)świadomość

 • Odkrywasz, w których dziedzinach już jesteś ekspertem i które warto byłoby poznać lepiej
 • Dowiadujesz się, jaki styl myślenia jest ci najbliższy
 • Zdobywasz dystans pozwalający stwierdzać, czy połączenia między rzeczami istnieją realnie, czy są tylko czyimś arbitralnym skojarzeniem