Moc Metafor

Posted on Updated on

Mój artykuł na blogu Superbelfrów

Opublikowałem tekst o znaczeniu epistemologii (czyli filozoficznej refleksji nad tym, czym jest wiedza i poznanie) w edukacji i negatywnym wpływie potocznie przyjmowanych metafor na praktykę pedagogiczną. (Jak to poważnie brzmi!)

Przekonuję, że warto, by nauczyciele zastanowili się nad tym, jak właściwie rozumieją wiedzę i by to rozumienie ujęli w dobrze przemyślaną metaforę.

Zapraszam: Nauczyciel epistemologiem. O złych i oby lepszych metaforach wiedzy.

Artykuł rozwija wątki wcześniej poruszone na KREOzofii:

Teoria wiedzy potrzebna od zaraz!

W jaki sposób myśleć o wiedzy?

  • Staram się wykazać, że w pracy nauczyciela refleksja nad tym, czym jest wiedza jest równie niezbędna, jak zapomniana.
  • Ujawniam potocznie (lecz bezwiednie) przyjmowaną koncepcję wiedzy i pokazuję, że jest niewystarczająca, a nawet prowadzi do negatywnych zjawisk w edukacji.
  • Przekonuję, że aby sytuację poprawić, należy domyślną metaforę wiedzy i nauczania zastąpić właściwszą.
Reklamy

Przykład zastosowania Mocy Metafor w edukacji.

Posted on

KREOzoficzne wynurzenia nabierają kształtów, a neologizmy – coraz konkretniejszych znaczeń. Oto przykład, jak to wszystko może działać w praktyce:

Kumulatywizm wyłożony jak należy, czyli z wykorzystaniem Mocy Metafor, a w szczególności Wycofania Metaforycznego i Glosolalii oraz zilustrowany nie(z)ręcznie wykonanymi bazgrołami.

“Na przykład:kumulatywizm” na www.kreozofia.posterous.com