Dynamiczna Tożsamość

O roli nauczyciela w warsztatach Dynamiczna Tożsamość

Posted on Updated on

Na stronie Dynamicznej Tożsamości zamieszczono ebook (wersja papierowa powstaje), w którym znalazł się mój tekst (strona 170). Rozważam w nim rolę nauczyciela w zajęciach warsztatowych, a w szczególności – to, na ile powinien być “edukatorem”, a na ile “uczestnikiem”.

Poza słowem pisanym, publikacja zawiera ilustracje z moich prezentacji. Ozdabiają one marginesy niektórych stron.

http://dynamicznatozsamosc.org/wp-content/uploads/2012/12/Dynamiczna-Tozsamos…

Reklamy