Sedno tygodnia

Sedno tygodnia #6

Posted on

X ukrywa y.

Sedno tygodnia #5

Posted on

X zanika.

Sedno tygodnia #3

Posted on Updated on

X przestaje być sobą, a potem wraca do pierwotnej postaci.

Sedno tygodnia #2

Posted on

X zderza się z y, przez co zmieniają się trajektorie ich ruchu.

Sedno tygodnia #1

Posted on Updated on

X składa się z trzech części, które wzajemnie na siebie oddziałują.